logo-transparent

O SESTRE MACE DOMU

SESTRE MACE DOM osnovan je 2001.g. kao Ustanova socijalne skrbi, na zapadnom dijelu grada Zagreba, na adresi Zaprešić-Pojatno, Jurjevska 27 , na uzvisini koja dominira mjestom, udaljen je 4 km od Trgovačkog centra West Gate u smjeru zapad.

Dom se sastoji od tri objekata međusobno povezana zajedničkim parkom-voćnjakom,
Kapacitet doma osiguran je za 38 korisnika (pokretnih, polupokretnih ili nepokretnih) o kojima brine 17 djelatnika, uz vanjske suradnike.
Život u Domu provodi se u vrlo ugodnim i primjereno opremljenim sobama, dnevnim boravcima sa puno prirodnog svijetla i sunca, a uređeni park, postaje korisnicima, produženi dnevni boravak, ljeti i zimi.

Briga o zdravlju osigurana je preko liječnika  obiteljske medicine.
24 satnu  zdravstvenu njegu visokog standarda provode medicinske sestre sa Licencom za rad i dugogodišnjim radnim iskustvom u našemu Domu.
Rehabilitaciju i fizikalnu terapiju provodi fizioterapeut individualno iil grupno, temeljem mišljenja liječnika specijaliste ili na osobni zahtjev.
Slobodno vrijeme organizirano je kroz radionice sa radno kreativnim sadržajima: izrada prigodnih predmeta, društvene igre, čitanje, mozgalice, gimnastika za starije osobe i slično
Mogućnost zadovoljavanja vjerskih potreba te ostalih osobnih potreba kao što su frizer, pediker i svakodnevne šetnje u prekrasnom okolišu, dodatno obogaćuje život korisnika našeg Doma.
Prehrana je organizirana prema HACCP standardu. Jelovnici su primjereni potrebama naših korisnika, vodeći računa o potrebi dijetalne prehrane.
Održavanje osobnog i posteljnog rublja odvija se u praoni Doma.

Sustav rukovođenja, upravljanja i kontrola kvalitete ISO 9001:2008 u Domu je Implementiran i potvrđen certifikatom 2012.g i recertificiran od 2015.-2018.g.

ŠTO JE PRETHODILO ODLUCI O OTVARANJU „SESTRE MACE DOMA“

Kako sam ja medicinska sestra koja je do dana otvaranja doma radila u zdravstvu punih 36 godina, spoznala sam puno toga o starijim,  bolesnim i nemoćnim osobama kao i o njihovim obiteljima.  Provodeći zdravstvenu njegu u kući bolesnika od 1.1.1995.g, shvatila sam važnost potrebe  smještaja starijih, bolesnih i nemoćnih osoba  u Dom onda, kada oni ne mogu samostalno funkcionirati,  a obitelj nije u mogućnosti o njima voditi 24-satnu potrebnu brigu, koja uz to podrazumijeva ne samo ljubav i želju, već i stručna znanja. Zbog svega toga sam 2001.g. donijela odluku i otvorila PRVI  Dom za starije i nemoćne osobe na području grada Zaprešića i njegove uže i šire okoline.

Otvaranjem Doma  za starije i nemoćne osobe pod nazivom SESTRE  MACE DOM, bila mi je želja da to bude drugi dom onima, kojima je potrebna briga i skrb van obiteljskog okruženja. Željela sam da to ne bude hotelska izoliranost, bolnička sterilnost, već sjedinjenje čovjeka i ljepote prirode u funkcionalnom i dobro organiziranom prostoru objekta i njegovog okoliša, uz zaposlenike koji  primjenjuju visoke standarde struke i etike i uz izrazitu empatiju prema korisnicima Doma  i  njihovim obiteljima.