logo-transparent

SMJEŠTAJ U SESTRE MACE DOMU

Smještaj može biti privremeni ili trajni  za ukupno 38 pokretnih, polupokretnih ili nepokretnih osoba. Može biti povremeni, vikend smještaj kao i cjelodnevni boravak.

Korisnici su smješteni u 2 odvojena objekta u zajedničkom parku voćnjaku.  
Treći objekt služi za privremena ili povremena stanovanja obitelji korisnika doma ili drugim zainteresiranim osobama, uz mogućnost korištenja svih usluga Sestre Mace Doma kroz 24 sata.

Sobe su jednokrevetne(3), dvokrevetne(11) i  trokrevetne(4).
Dvokrevetni apartman  nalazi se u trećem zasebnom objektu.
Svaka soba ima TV i radio, vrlo su lijepo i funkcionalno opremljene.
Sanitarne prostorije su uz sobe ili u zasebnom prostoru.
Dnevni boravci su puni sunca i svjetla, a iskorakom iz njih,  ulazi se u  park koji je u funkciji produženog dnevnog  boravka ljeti i zimi.

PORED SMJEŠTAJA OSIGURAVAMO SLJEDEĆE

Liječničku skrb koja je osigurana preko liječnika obiteljske medicine. Liječnik obavlja sistematski pregled svakog korisnika kod prijema u Dom, obavlja kontrolne preglede prema potrebi, propisuje terapiju, određuje dijagnostičke postupke i sve ostalo što je vezano uz kompletnu brigu o zdravlju korisnika Doma.

Dvadesetčetirisatnu (24) zdravstvenu njegu provode medicinske sestre (SSS, VŠS). Njihova Licenca za rad je dokaz kontinuirane edukacije. One su sposobne prepoznati novonastale znakove oboljenja ili pogoršanja zdravstvenog  stanja, te pružiti adekvatnu pomoć  kroz osobnu intervenciju ili intervenciju drugih: liječnika, službe hitne medicinske pomoći, bolnice I slično.

POSTUPCI SPECIJALNE I OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE
• kompletna njega nepokretnog i teško pokretnog bolesnika
• zbrinjavanje kroničnih rana i postoperativnih rana
• sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja
• toaleta i održavanje stoma
• klizma (klistir)
• kateterizacija
• postavljenje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
• vađenje krvi za laboratorijske pretrage
• primjena paraenteralne terapije
• primjena lokalne i peroralne terapije
• mjerenje koncentracije kisika u krvi
• primjena terapije kisikom
• mjerenje i registracija vitalnih funkcija
• kontrola šećera u krvi i urinu

Palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)

Fizikalnu terapiju provode stručno osposobljeni fizioterapeuti temeljem mišljenja liječnika specijaliste ,ovisno o dijagnozi i stanju bolesnika - korisnika Doma, a sastoji se od individualnih medicinskih vježbi - kineziterapije, elektroterapije i drugih ordini-ranih terapija.

Radno okupacione i kreativne aktivnosti provode se svakodnevno prema pro-gramu koji ima za cilj kvalitetno, ugodno i korisno iskorišteno slobodno vrijeme korisnika Doma. Kreativne radionice su: likovna, muzička, dramska, čitaonice i dr.
Duhovno-vjerske potrebe odvijaju su kroz dolazak svećenika u Dom, sudjelovanje u molitvenim zajednicama u maloj kapelici Doma i sudjelovanjem i molitvom uz tele-vizijski prijenos nedjeljnih i blagdanskih misa.
Osobne potrebe kao što su frizer, pediker, dnevni  tisak i sl. osigurane su korisnici-ma Doma.
Prehrana je organizirana  i provodi se po svim principima HACCP standarda koji je implementiran u našem Domu od 2012. godine.
Jelovnici se izrađuju prema standardima prehrane za starije osobe i na temelju naših vlastitih iskustava baziranih na kvalitetnom izboru namirnica, uvažavajući tradicionalnu Hrvatsku kuhinju.
Obroci su uvijek svježe pripremljeni (dnevno pripremamo 4 obroka ).
Osobno i posteljno rublje održava se redovnim pranjem, glačanjem i popravcima u praonici Doma.