logo-transparent

ZAPOSLENICI  DOMA

Broj zaposlenih u Sestre Mace Domu kreće se između 16 do 18,. Uz lječnika obiteljske medicine iz primarne zdravstvene zaštite, o korisnicima Doma brinu:
socijalni radnik, medicinske sestre, njegovatelji, terapeuti, djelatnici prehrane i održavanja i drugi vanjski suradnici.
Medicinske sestre, fizioterapeuti i socijalni radnik  posjeduju Odobrenje za samostalan rad (Licencu) koja se obnavlja svakih 6 godina. Preduvjet za obnavljanje Licence je dokaz, da su sudjelovali u programima stručne edukacije, čime su ostvarili potreban broj bodova za produženje Odobrenja za samostalan rad/ Licencu.
            
EDUKACIJA
zaposlenih provodi se aktivnim  stručnim radom ili sudjeluvanjem na seminarima, predavanjima, međunarodnim skupovima i slično koje organizira:
• Hrvatske komore medicinskih sestara
• Hrvatske komore fizioterapeuta
• Udruge medicinskih sestara
• Zavoda za javno zdravstvo
• Hrvatske udruge socijalnih radnika
• Hrvatske udruge sanitarnih inženjera
• Kroz interne programe u Sestre Mace Domu.

Stručno osposobljavanje je kontinuirano, ono proširuje znanja i sposobnost stručnih djelatnika. Daje im veću samostalnost i sigurnost u radu, a sve to doprinosi i većoj sigurnosti korisnika Doma.

Zaposlenici našeg Doma prepoznatljivi su po svom korektnom odnosu prema bolesnome, prema čovjeku, uvažavajući njihovu osobnost. U svom radu primjenjuje visoke standard struke i etike i imaju višegodišnje radno iskustvo u  Domu.