logo-transparent

FIZIKALNA TERAPIJA

Fizikalna terapija i rehabilitacija u kući bolesnika,  podrazumijeva provođenje rehabilitacijskih postupaka kod nepokretnih ili teško pokretnih bolesnika, koji zbog svog stanja nisu u mogućnosti odlaziti na ambulantno liječenje.
Fizikalna terapija i rehabilitacija koju provode fizioterapeuti sa Licencom za rad, uključuje i poduku pacijenta i obitelji te daje stručne savjete kako prilagoditi životni prostor bolesniku.

Najčešća stanja kod kojih se provodi fizikalna terapija u kući bolesnika
1. neurološka oboljenja
2. ortopedske bolesti
3. degenerativna reumatska oboljenja
4. traumatske ozljede
5. kod sportskih povreda
6. kod bolesti respiratornog sustava
7. kod bolesti srca i krvnih žila

Postupci fizikalne terapije
- Fizioterapeutska procjena funkcionalnog statusa bolesnika
- Mobilizacija zglobova i muskularna reedukacija
- Fiziološka pomoć za kretanje (učenje hodanja sa štakama, s potpornim longetama i   
  drugim pomagalima)
- Trening koordinacije i ravnoteže
- Trening hodanja, upute za hodanje i trening različitih tehnika s protezom ili ortozom
- Trening upotrebe pomagala i tehničkih sredstava za kretanje
- Učenje stajanja ili hodanja
- Učenje padanja i ustajanja
- Individualne vježbe cijelog tijela
- Individualne vježbe dijelova tijela
- Mobilizacija zglobova
- Respiracijski trening
- Kardiovaskularni trening
- Fizioterapija za smanjivanje edema
- TENS, elektrostimulacija i drugo u svrhu analgezije
- Kriopak, termopak, terapeutska tehnika za lokalno zagrijavanje ili hlađenje tijela oblozima
- Transferi (premještanje) pacijenta i edukacija obitelji za prilagodbu prostora i načina lakšeg transfera

Svi gore navedeni postupci mogu se ostvariti i PRIVATNO na temelju medicinske dokumentacije i procijene stanja potreba bolesnika, kroz neposredni kontakt sa Ustanovom preko glavnog fizioterapeuta-koordinatora.
Medicinska masaža cijelog tijela ili dijelova tijela, četveroručna medicinska masaža, limfna drenaža, aromaterapija može se ostvariti jedino PRIVATNO i to u sjedištu Ustanove ili u kući bolesnika prema cjeniku Ustanove.