logo-transparent

O USTANOVI “SESTRA MACA”

SESTRA  MACA  je zdravstvena  ustanova, registrirana u trgovačkom sudu kao pravni subjekt za provođenje zdravstvene njege, rehabilitacije i fizikalne terapije u kući bolesnika od 1.1.1995.g.
Ustanova je Ugovorna  zdravstvena Ustanova sa HZZO-om.
Usluge zdravstvene njega I rehabilitacije bolesnika u kući proovdimo na području Zagrebačke i Krapinsko Zagorske županije
Sjedište Ustanove je u Donjoj Bistri, Stubička 492  
Sjedište Podružnice Ustanove je u Tuhlju, Sv.Križ 192a.

Pravo na zdravstvenu njegu I fizikalnu terapiju u kući bolesnika na teret HZZO-a  ostvaruju teško pokretne ili nepokretne osobe ( bolesnici u terminalnoj fazi bolesti- palijativna skrb, bolesnici nakon hospitalizacije kao nastavak zdravstvene skrbi i kod drugih zdravstvenuh stanja), temeljem Naloga  liječnika obiteljske medicine ili Odobrenja Liječničkog povjerenstva (za fizikalnu terapiju).
Usluge zdravstvene njega i fizikalne terapije mogu se ostvariti i privatno, na osobni zahtjev bolesnika ili njegove obitelji u dogovoru sa USTANOVOM.

Ustanova u svom radu neposredno surađuje sa liječnicima obiteljske medicine, patronažnim sestrama, obiteljima bolesnika, te drugima u lancu brige za bolesnoga čovjeka.
U Ustanovi je zaposleno 30 djelatnika (vss,všs,sss) sa potrebnom Licencom za rad..
• medicinske sestre koje provode zdravstvenu njegu
• fizioterapeuti koji provode fizikalnu terapiju
• administrativno-rukovodni djelatnici
• usluge knjigovodstvenog servisa (vanjske)

Sustav rukovođenja, upravljanja i kontrola kvalitete ISO 9001:2008. u Ustanovi je Implementiran i potvrđen certifikatom 2012.-2015.g i recertificiran 2015.-2018.g.