logo-transparent

ZDRAVSTVENA NJEGA

Osiguranici HZZO-a ostvaruju pravo na zdravstvenu njegu kada su teško pokretni ili nepokretni,  bez obzira na dob, bolesnici nakon bolničkog liječenja kada se ocijeni potreba za nastavkom zdravstvene njege te kod bolesnika čija je bolest u terminalnoj fazi.

Kako se ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu na teret HZZO-a
Zdravstvenu njegu provodimo na teret HZZO-a, temeljem odobrenja liječnika  obiteljske medicine, uz mišljenje patronažne sestre i sestrinskog otpusnog pisma kod otpusta iz bolnice.
Zdravstvenu njegu provode medicinske sestre sa potrebnom Licencom za rad te višegodišnjim iskustvom  u Ustanovi “Sestra Maca”.

Postupci opće i specijalne zdravstvene njege su:
• Kompletna njega bolesnika u krevetu ili kupaoni
• Djelomična njega bolesnika u krevetu ili kupaoni
• Sprečavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja
• Zbrinjavanje kroničnih i postoperativnih rana
• Toaleta stoma: gastrostoma, urostoma, ileostoma…
• Kateterizacija žene
• Postavljanje/izmjena nazogastrične sonde
• Klizma (klistir)
• Parenteralna terapija (injekciona)
• Peroralna i lokalna terapija
• Primjena terapije kisikom
• Mjerenje vitalnih funkcija
• Orijentacioni testovi šećera u krvi i u urinu
• Vađenje krvi za laboratorijske pretrage
• Njega terminalnog bolesnika

Sve gore navedene usluge mogu se ostvariti i PRIVATNO  na temelju medicinske dokumentacije i procjene stanja potreba bolesnika kroz neposredni kontaktom sa glavnom sestrom/koordinatorom, koja će zajedno sa obitelji ocijeniti opseg potrebnih usluga. Usluge se naplaćaju prema cjeniku Ustanove.