Cjenik usluga

Cjenik zdravstvene njege

Vrsta usluge  Cijena/kn 
ZDRASTVENA NJEGA DO 45MIN                  100,00 kn
PRIMJENA PARENTERALNETERAPIJE SA NAŠIM MATERIJALOM                  200,00 kn
PRIMJENA PARENTERALNE TERAPIJE BEZ MATERIJALA                  150,00 kn
VAĐENJE KRVI SA DOSTAVOM                  100,00 kn
VAĐENJE KRVI BEZ DOSTAVE                    60,00 kn
DOSTAVA LABARATORIJSKIH NALAZA  DO 5 KM                    45,00 kn
DAVANJE INJEKCIJE                    60,00 kn
PROOĐENJE KLIZME DO 45 MIN                  120,00 kn
PROMJENA KATETERA                  250,00 kn
VAĐENJE KATETERA                  100,00 kn
PREVIJANJE I TOALETA RANE 1-2 STUPNJA                    90,00 kn
PREVIJANJE I TOALETA RANE 3-4 STUPNJA                  100,00 kn
MJERENJE  GUK –a                    70,00 kn
ASPIRACIJA SA NAŠIM APARATOM                  120,00 kn
PROMJENA NGS  SA MATERIJALOM                  150,00 kn
PROMJENA NGS BEZ MATERIJALA                  120,00 kn
TOALETA STOME                    90,00 kn
POSTUPAK S UMRLIM                  500,00 kn
PREVENCIJA KOMPLIKACIJE DUGOTRAJNOG LEŽANJA                    55,00 kn
UZIMANJE  URINA ZA LAB PRETRAGU SA DOSTAVOM                  250,00 kn
UZIMANJE URINA ZA LABARATORIJSKE PRETRAGE BEZ DOSTAVE                  210,00 kn
UZIMANJE UZORKE STOLICE  ZA PRETRAGE                  100,00 kn
PRIMJENA LOKALNE I PERORALNE TERAPIJE                    90,00 kn
HRANJENJE PUTEM NAZOGASTRIČNE SONDE                    90,00 kn
HRANJENJE BOLESNIKA SA GASTROSTOMOM                    90,00 kn
PRIMJENA TERAPIJE KISIKOM                    90,00 kn
PALIJATIVNA SKRB                  300,00 kn
MJERENJE VITALNIH FUNKCIJA                    90,00 kn
POMOĆ I EDUKACIJA OBITELJI KOD OBAVLJANJA OSOBNE HIGIJENE                  100,00 kn
DOLAZAK MEDICINSKE SESTRE NARUČENA, A OTKAZANA USLUGA                    50,00 kn
NADSTANDARD-DEFINIRANO VRIJEME DOLASKA                    30,00 kn
NADSTANDARD DOLAZAK ODREĐENOG RADNIKA                    30,00 kn

*Cijene se odonose na usluge izvršene radnim danom od pon-pet u redovnom radnom vremenu od 08-16h.
*Pružanje usluge nakon 16h i vikednom od 8-14h – cijena se uvećava za 40%.
*Pružanje usluge vikednom od 14-20h i praznikom od 8-14h – cijena se uvećava za 70%.

Cjenik fizikalne terapije

Vrsta usluge Trajanje usluge  Cijena/kn
PRVI PREGLED I IZRADA FTH KARTONA  30-40 min         100,00 kn
FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI (1 dolazak) do 45 min           80,00 kn
ELEKTROTERAPIJA 15-30 min           60,00 kn
MAGNETOTERAPIJA 15 min           30,00 kn
MANUALNA TERAPIJA 30 min         100,00 kn
KINEZITERAPIJA 30 min         140,00 kn
KRIOTERAPIJA 10 min           20,00 kn
INDIVIDUALAN TRENING 45 min         150,00 kn
KONZULTACIJA I SAVJETOVANJE 15-30 min         150,00 kn
RUČNA LIMFNA DRENAŽA 30 min         150,00 kn
TENS – TERAPIJA BOLI 30 min           80,00 kn
ELEKTROSTIMULACIJA MIŠIĆA 20 min           90,00 kn
MASAŽA PARCIJALNA 15 min           80,00 kn
MASAŽA PARCIJALNA 30 min         140,00 kn
MASAŽA MEDICINSKA 50 min         200,00 kn
MASAŽA SPORTSKA 60 min         250,00 kn
SVJETLOSNA TERAPIJA 30 min           50,00 kn

*Cijene se odonose na usluge izvršene radnim danom od pon-pet u redovnom radnom vremenu od 08-16h.
*Pružanje usluge nakon 16h i vikednom od 8-14h – cijena se uvećava za 40%.
*Pružanje usluge vikednom od 14-20h i praznikom od 8-14h – cijena se uvećava za 70%.