Fizikalna terapija

Fizikalna terapija i rehabilitacija u kući bolesnika, podrazumijeva provođenje rehabilitacijskih postupaka kod nepokretnih ili teško pokretnih bolesnika, koji zbog svog stanja nisu u mogućnosti odlaziti na ambulantno liječenje.

Fizikalna terapija i rehabilitacija koju provode fizioterapeuti sa licencom za rad, uključuje poduku pacijenta i obitelji te daje stručne savjete kako prilagoditi životni prostor bolesniku.

Najčešća stanja kod kojih se provodi fizikalna terapija u kući bolesnika

 1. neurološka oboljenja
 2. ortopedske bolesti
 3. degenerativna reumatska oboljenja
 4. traumatske ozljede
 5. kod sportskih povreda
 6. kod bolesti respiratornog sustava
 7. kod bolesti srca i krvnih žila


Postupci fizikalne terapije

 • fizioterapeutska procjena funkcionalnog sustava pacijenta
 • mobilizacija zglobova i muskularna reedukrija
 • fiziološka pomoć za kretanje(učenje hodanja sa štakama, s potpornim longetama i drugim pomagalima
 • trening koordinacije i ravnoteže
 • trening hodanja, upute za hodanje i trening različitih tehnika s protezom ili ortozom
 • trening upotrebe pomagala i tehničkih sredstava za kretanje
 • učenje stajanja i hodanja
 • učenje padanja i ustajanja
 • individualne vježbe cijelog tijela
 • individualne vježbe dijelova tijela
 • mobilizacija zglobova
 • respiracijski trening
 • kardiovaskularni trening
 • fizioterapija za smanjenje edema
 • TENS, elektrostimulacija i drugo u svrhu analgezije
 • kriopak, termopak, terapeutska tehnika za lokalno zagrijavanje ili hlađenje tijela oblozima
 • transferi (premještanje) pacijenta i edukacija obitelji za prilagodbu prostora i načina lakšeg transfera

 

Svi gore navedeni postupci mogu se ostvariti i PRIVATNO na temelju medicinske dokumentacije i procijene stanja potreba bolesnika, kroz neposredni kontakt sa ustanovom preko glavnog fizioterapeuta-koordinatora.

Medicinska masaža cijelog tijela ili dijelova tijela, četveroručna medicinska masaža, limfna drenaža, aromaterapija može se ostvariti jedino PRIVATNO i to u sjedištu ustanove ili u kući bolesnika prema cjeniku Ustanove