Ustanova za zdravstvenu njegu

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU SESTRA MACA

Zdravstvena ustanova, registrirana u trgovačkom sudu kao pravni subjekt za provođenje zdravstvene njege, rehabilitacije i fizikalne terapije u kući bolesnika od 01.01.1995.

Ustanova je Ugovorna zdravstvena ustanova sa HZZO-om sa 12 medicinskih sestara i 12 fizioterapeuta koji provode zdravstvenu njegu I fizikalnu terapiju u kući bolesnika, na području Zagrebačke I Krapinsko-zagorske županije.

Sjedište Ustanove je u Donjoj Bistri, Stubička 492 a sjedište podružnice Ustanove je u Tuhlju, Sv. Križ 192a

Pravo na zdravstvenu njegu iiI fizikalnu terapiju u kući na teret HZZO-a ostvaruju teško pokretne ili nepokretne osobe (bolesnici nakon hospitalizacije kao nastavak zdravstvene njege, bolesnici u terminalnoj fazi bolesti-palijativna skrb I kod drugih zdravstvenih stanja), temeljem naloga liječnika obiteljski medicine ili odobrenja liječničkog povjerenstva (za fizikalnu terapiju).

Ustanova u svom radu neposredno surađuje s liječnicima obiteljski medicine, patronažnim sestrama, obiteljima bolesnika te drugima u lancu brige za bolesnog čovjeka.

ISO 9001: 2015 – Sustav rukovođenja, upravljanja i kontrola kvalitete u Ustanovi je implementiran I potvrđen certifikatom 2012-2015 i recertificiran 2021. – 2024. g.