Zdravstvena njega u kući

Osiguranici HZZO-a ostvaruju pravo na zdravstvenu njegu kada su teško pokretni ili nepokretni, bez obzira na d,o bolesnici nakon bolničkog liječenja kada se ocijeni potreba za nastavkom zdravstvene njege te kod bolesnika čija je bolest u terminalnoj fazi.

Kako se ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu na teret HZZO-a.  Zdravstvenu njegu provodimo na teret otpusnog pisma kod  otpusta iz bolnice 

Zdravstvenu njegu provode medicinske sestre sa potrebnom Licencom za rad te višegodišnjim iskustvom u Ustanovi „Sestra Maca“.

Postupci opće i specijalnezdravstvene njege su:

 • Kompletna njega teško pokretnog ili nepokretnog bolesnika
 • Djelomična njega teško pokretnog ili nepokretnog bolesnika
 • Sprečavanje koplikacija dugotrajnog mirovanja
 • Zbrinjavanje kroničnih i postoperativnih rana
 • Toaleta stoma: gastrostoma, urostoma, ileostoma…
 • Kateterizacija žene
 • Postavljanje/izmjena nazogastrične
 • Klizma(klistir)
 • Parenteralna terapija(injekciona)
 • Peroralnai lokalna terapija
 • Primjena terapije kisikom
 • Mjerenje vitalnih funkcija
 • Orijentacioni testovi šećera u krvi i u urinu
 • Vađenje krvi za laboratorijske pretrage
 • Njega terminalnog bolesnika

Sve gore navedene usluge mogu se ostvariti i PRIVATNO na temelju medicinske dokumentacije i procjene stanja potreba bolesnika kroz neposredni kontaktom sa glavnom sestrom/koordinatorom, koja će zajedno s obitelji ocijeniti opseg potrebnih usluga.

Usluge naplaćuju prema cjeniku Ustanove.